ن توسط نهادها و ارگان‌هایی انجام می‌شود که تماما دولتی هستند، تأثیرپذیری خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی از نوع نگاه و رویکردی که حاکمیت به آنها دارد ناگزیر است. این پژوهش در پی آن است تا به این مهم بپردازد که خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی و کارکردها و نتایج آن‌ها در جامعه برای حاکمیت داخلی فرصت است و یا تهدید.
این پژوهش با روش پیمایش و تکنیک نظرسنجی ازکارشناسان و فعالان رسانه، مدیران رسانه‌ها و همچنین مسئولان رسانه‌ای که در سطح شهر تهران فعالیت می کنند صورت گرفته است. برای گزینش افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکیبی(ترکیبی از سوالات باز و بسته) و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کردیم.
یافتههای تحقیق با اصول حاکم بر کار رسانهها در یک فضای دموکراتیک مغایراست. در این تحقیق به مواردی برخورد کردیم که در حالت عادی میتوانند به عنوان یک فرصت برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک تهدید برای حاکمیت بدل شده اند. مواردی چون:1- نقد حاکمیت2- به چالش کشیدن دولت 3- جلوگیری از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رسانی4- بازتاب دادن اثرات تصمیمات حاکمیت5- الزام حاکمیت به پاسخگویی. از طرف دیگر “انتشار اخباری که به گونه ای به زیان حاکمیت است”، “نقد حاکمیت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملی” و “رعایت نکردن اصول حرفهای رسانهای” مهمترین تهدیدهایی است که خبرگزاریهای غیر‌دولتی برای دستگاه حاکمیتی می‌‌توانند ایجاد کنند.
همچنین در این تحقیق به مواردی نیز برخورد کردیم که در حالت عادی میتوانند به عنوان یک تهدید برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک فرصت برای حاکمیت بدل شده اند. مهمترین این موارد نام بردن از “ایفای نقش سوپاپ اطمینان در جامعه” به عنوان یک فرصت برای حاکمیت است که نه تنها این مورد جزو فواید محسوب نمی‌شود، بلکه می توان آن را از جمله تهدیدها نیز محسوب کرد.
یافته های پژوهش نشان میدهند فضای حاکم بر رسانههای کشور و چگونگی تعامل حاکمیت با رسانه دارای مشکلات زیادی است و باید به سمت حل این مشکلات گام برداشته شود. مهمترین مشکلات عبارتند از:1-استقلال خبرگزاری ها و وبسایتهای غیردولتی در حد زیادی از طرف حاکمیت مورد تهدید قرار میگیرد.2- قوانین رسانه‌ای موجود از ایجاد و یا ادامه حیات خبرگزاری‌ها و وب سایتهای غیر‌دولتی در حد کم حمایت می‌کنند.3-عملکرد خبرگزاری‌هاو وبسایت های غیر‌دولتی در تشدید و یا تلطیف رویکرد حاکمیت نسبت به آنها، بیش از مقدار متوسط نقش داشته است.
فصل اول
کلیات طرح

1-1مقدمه
امروزه هیچ تردیدی در خصوص اهمیت و نقش مستقیم و تاثیرگذار مطبوعات و رسانه‌های جمعی در عرصه‌های مخنلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افکارعمومی جهانی وجود ندارد.
هرچند در حال حاضر بخشی از دولت‌های کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه نتوانسته‌اند خود را با این نیاز و واقعیت سازگار نمایند و رسانه و اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد را در جوامع خود به رسمیت شناخته و زمینه و بستر لازم را برای فعالیت حرفه‌ای رسانه فراهم کنند.این یک ضرورت و واقعیت تجربه شده و در عین حال علمی است که رسانه ها و به ویژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نه تنها تهدیدی برای دولت‌های دمکراتیک و برآمده از رای مردم به شمار نمی‌آیند بلکه یک فرصت بزرگ محسوب می‌شوند. مطبوعات به عنوان زبان و واسطه مردم با حکومت کنندگان، در روشنگری و ارائه طریق صحیح و واقعی و انتقال واقعیت جامعه به دولت‌ها همانند ناظر مستقل و بی‌نظر و بی‌طرف و یک بازوی قدرتمند، نقش اساسی و کلیدی دارند و با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف‌سازی امور قادر به فراهم کردن این فرصت و بستر هستند تا دولت را از مسیر اشتباه در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری و اداره کشور برحذر دارند.
رسانه مستقل، زبان مردم است و در عین حال واسط و رابط صادق میان دولت و ملت. رسانه مستقل از آن‌جایی که وامدار دولت و حکومت نیست و منفعتی از قبل ارتباط با دولت ها ندارد لذا انتقادهایش، در مسیر اصلاح و کمک به دولتمردان و مجریان امور برای حل معضلات اجتماعی اقتصادی سیاسی جوامع است هرچند ممکن است در بسیاری موارد، مثل یک داروی تلخ، برای درمان یک بیماری عمل کند. برخورداری یک جامعه از رسانه مستقل و پرسشگر می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان، نقش ویژه‌ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات سیاسی و فرهنگی و مشروعیتی از دولت مستقر، ایفاء نماید، و در عین حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه‌های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی گردد.
اینترنت و به تبع آن، روزنت‌ها، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها در چند سال گذشته قابلیت‌های بسیاری را خصوصاً در زمینه اطلاع‌رسانی در تمامی زمینه‌ها (بصورت عام) در نقاط مختلف جهان و بالطبع، کشور ما نشان داده‌اند. این بدان معنا نیست که سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو یا تلویزیون و همچنین رسانه‌های مکتوب از اهمیت کمتری به نسبت اینترنت برخوردارند. بلکه بدان معناست که رشد بیش از حد رسانه اینترنت در چند سال گذشته (بگونه‌ای که طبق آمار، رشد آن در 4 سال گذشته برابر با رشد و فراگیری رادیو در طی 40 سال بوده است) لزوم توجه ویژه به این امر به عنوان یک نیروی پیش‌رو و بی‌رقیب در عرصه رسانه‌ها در دهه آینده را نمایان می‌سازد.
1-2 بیان مسئله تحقیق
قلب تپنده تولید خبر در فضای رسمی تولید رسانه‌ای بر عهده خبرگزاری و در گام دوم وب‌سایت‌های خبری است. در ایران هم نقش خبرگزاری‌ها، در تولید خوراک رسانه‌های گوناگون از دیرباز اهمیت داشته که تا امروز هم با وجود ظهور رسانه‌های مختلف و متنوع از آن کاسته نشده و به عنوان یکی از مهم‌ترین مجراهای تولید و انتشار اخبار شناخته می‌شوند. از جمله این رسانه‌های نوظهور که توانسته‌اند در کنار خبرگزاری‌ها نقش مهمی در تولید خبر و توزیع فراورده‌های آن ایفا کند وب‌سایت‌های خبری هستند که با اقبال خیره‌کننده‌ای از سوی متولیان رسانه‌ای مواجه شده‌اند.
تا حدود یک دهه گذشته در ایران این خبرگزاری‌های دولتی و وابسته به حاکمیت بودند که در فضای اطلاع‌رسانی داخلی یکه‌تاز بودند و تنها و بی‌رقیب حاکم فضایی بودند که تماما در برنامه‌ریزی، مدیریت و مالکیت وابسته به دولت و سیاست‌گذاری‌های آن بودند. اما با ورود اولین خبرگزاری غیردولتی یعنی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آذرماه سال 1378 به این عرصه شاهد ایجاد تحول در کلیت فضایی بودیم که خبرگزاری‌ها نقش رسانه‌ای خود را در آن ایفا می‌کردند. روند حضور خبرگزاری‌های غیردولتی در عرصه اطلاع‌رسانی و رقابت‌های رسانه‌ای، از یک‌سو شاهد برهم‌خوردن معادلات موجود در این عرصه شد که با افزایش تعداد خبرگزاری‌ها و متعاقبا با ورود سایت‌های خبری به این عرصه؛ این امر بیش از گذشته شهود خود را به رخ می‌کشد. از سوی دیگر از همان زمان ورود این مجراهای ارتباطی غیردولتی، سیاستگذاران رسانه‌‌ای نگاهی تهدید ـ فرصت به حضور آن‌ها در این عرصه داشته‌اند. اگرچه با توجه به سرانجام نرسیدن بسیاری از مجوزهایی که برای راه اندازی خبرگزاری توسط افراد و بخش های غیردولتی اخذ می شود برآورد تعداد این خبرگزاری ها به شکل دقیق ممکن نیست اما در حال حاضر حداقل 10 خبرگزاری غیردولتی فعال نظیر ایسنا، ایلنا، فارس، تسنیم،موج، ایانا و…) و بیش از 100 سایت خبری وجود دارد که در زمینه های عمومی و یا تخصصی به تولید خبر می پردازند. در میان سایت های خبری می توان به سایت های فعال و پربازدیدی چون خبرآنلاین، عصر ایران، تابناک،فرارو،قانون، بولتن نیوز، شفاف نیوز، بازتاب، الف، جهان نیوز و… اشاره کرد.
از آنجا که سیاست‌گذاری رسانه‌های داخلی توسط نهادها و ارگان‌هایی انجام می‌شود که تماما دولتی هستند، تأثیرپذیری خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی از نوع نگاه و رویکردی که حاکمیت به آنها دارد ناگزیر است. بنابراین شناخت دقیق کارکردهای آن‌ها برای نظام حاکمیتی کشور و مشخص‌کردن اینکه این نوع از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها چه عملکرد و نتایج مثبت و منفی برای آن در بر خواهند داشت هم برای تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مفید خواهد بود و هم می‌تواند در تعریف، تأسیس، کارکرد و بهبود عملکرد خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری غیردولتی، راهگشا و سودمند باشد.
با هدف دستیابی به چنین شناختی،