وان به محیط گرمی یا سردی ونشاط یا غم ارزانی کرد.
با وجود خصوصیات فوق العاده ای که رنگ دارد غالب اشخاص نسبت به آن کم توجه یا کاملاً بی تفاوت هستند.کافیست به طبیعت نگاه کنیم تا متوجه شویم چگونه با عوض شدن فصول، رنگها نیز تغییر می کنند وپیوسته ترکیبات زیبایی بوجود می‎آورد. معیار انسان در تغییر یک ترکیب رنگ زیبایی طبیعت است طبیعت منبع الهام در فراگیری هماهنگیهای صحیح و زیبا است. رنگهای هیجان انگیز بهاری در مقابل رنگهای سرد و آرام زمستانی در احساس کاملاً متفاوت در انسان بر می انگیزند.
(ویدا ابی زاده، 1372، ص79)
صفات رنگ:
هر پدیده ای در دنیای بیرونی توسط چشم بر ما رسیده در مغز و فکرمان تأثیر می گذارد تاثیرصفاتی را بنا به قاعده عمومی و برای بیان احساس و برداشتمان بر اساس خصوصیات روحی به آنها اطلاق می کنیم در بیان ویژگی رنگها و تاثیراتی که بر احساسات و خصوصیات روحی ما می گذارند صفاتی وجود دارد که این صفات بیانگر عکس العمل وتاثیر هر رنگ بر روان و زندگی ما می‎باشد. به عنوان مثال:زیبا وزشت، ضعیف و قوی، مضحک و جدی، خشن و لطیف، محرک و مسکن، داخلی و خارجی، جدید و قدیم، پیرو جوان، تلخ و شیرین و…
بکار گیری این صفات جنبه مطلق و صحت قطعی ندارد یعنی امکان دارد رنگی در نظر یک فرد زیبا با لطیف باشد و در نظر دیگران زشت یا زمخت به نظر آید، یک رنگ برای کسی ممکن است جالب و گیرا باشد اما برای دیگری معمولی یا بد نما به نظر آید.
در هر صورتی بخشی از این صفات بستگی به روحیه، افکار و برداشتهای افراد مختلف دارد که علاوه بر خصوصیات ذاتی رنگ ها بر اساس آراء و نظرات عمومی به هر رنگ اطلاق شده و از نظر فرهنگ عمومی جزئی از ویژگی رنگ گشته است. (ویدا ابی زاده، 1370، ص 67)
مثل آبی به عنوان رنگ آرامش دهنده وسمبلی برای آسمان و آب انتخاب شده است مورد دیگر که باید در نظر گرفته شود این است که بعضی از این برداشتها مربوط به تاثیرات فیزیولوژیکی افراد بوده و از این جهت به عنوان صفاتی مورد قبول عموم در جامعه جا افتاده است، مثلاً در رنگ قرمز به دلیل خاصیت و ویژگی و تاثیرات به بدن به عنوان یک رنگ محرک شناخته می شود. (ویدا ابی زاده، 1372، ص 80)
به طور کلی صفات رنگها جزئی از ذات و واقعیت یک رنگ نیست. این صفات برداشت و علایق ما از دنیایی بیرونی می‎باشد و اگر در جاییی یا روزی انسانی وجود نداشته باشد این صفات نیز وجود نخواهد داشت.
روانشناسی رنگها:
از روزگاران بسیار دور رنگها همواره پیرامون بشر را احاطه کرده وی را تحت نفوذ خود درآورده اندو چندی بیش نیست که ما قادر به تولید رنگ و استفاده از آنها شده ایم تا پیش از قرن نوزدهم، فقط تعدادی رنگ ومواد رنگی شناخته شده بوند که بیشتر آنها را ریشه آبی داشتند گران نیز بودند بطوریکه استفاده از پارچه های رنگی ومواد تزئینی فقط در انحصارثروتمندان بود. صدها هزار حلزون، زندگی خود را از دست دادند تا امپراتور روم بتواند روی بنفش خود را به تن کند. در حالیکه رعایایی او ناگزیر به پوشیدن پارچه های کتانی ساده، پوست یا پشم حیوانات بسنده کنند، فقط در صد سال اخیر بوده است که وضع یاد شده سراپا دگرگون شد. نخست از ترکیب آنیلین وبعدها از طریق مشتقات قطران زغال و اکسیدهای متالیک رنگ را براحتی بدست آوردند (ویدا ابی زاده، 1372ص17)
روانشناسی رنگها وقتی وارد صحنه بازاریابی می‎شود بسیاری از پژوهش های آن در معرض آزمون وخطا قرار می‎گیرد. مثلاً یک تولید کننده شکر می داند که نباید محصول خود را در بسته سبز رنگ عرضه کند او می داندکه باید شکر خود را در یک بسته آبی رنگ و یاحداقل دارای یک زمینه آبی عرضه کند و به هیچ وجه از رنگ سبز استفاده نکند، به احتمال زیاد او دلیل این عمل را نمی داند. دلیلش این است که احساس فیزیولوژی انسان دررابطه با رنگ آبی، شیرین است اما رنگ سبز احساس کسل را در انسان پدید می‎آورد.
شرکت هواپیمایی که مسافرانش حاضر نیستند با شرکت هواپیماییی دیگری پرواز کنند ، دلیل آن شاید این باشد که هواپیمایی شرکت مزبور تا کنون سابقه سقوط نداشته اند، یا اینکه بهترین هواپیما را در اختیار دارد یا مهمانداران زن، آن بسیار مودب می باشند ولی شاید به این خاطر نیز باشد که آنها از خدمات یک مشارو شایسته استفاداه کرده اند. در هواپیماهایی که رنگهای بکار رفته برای تزئین داخلی کابین به طرز صحیحی انتخاب شده اند در این صورت اضطراب ناشی از پرواز در ترسوترین مسافران تا حدودی ک متر شده فشار عصبی کمتری بر آنها وارد می سازدو آنها را با حالت نسبتاً آرامتری به مقصدشان می رساند.(ویدا ابی زاده 1372.ص18)
در مورد رنگهای واحد، امکان دارد که واکنش روانی ها بیشتر بروز کند. خصوصاً وقتیکه رنگها را از لحاظ ارتباط مسقیم آنها با نیازهای روانی و روحی انتخاب کرده باشند، بدان سان که در آزمایش لوشر انتخاب کرده اند در این مورد ترجیح دادن فلان رنگ، و دوست داشتن دیگر رنگ به معنای یک امر قطعی بوده ونشانگر یک وضعیت موجود ذهنی، یک تعادل شدید و یا پیروی آنها می‎باشد.گوگن(1903-1848)نقاش معروف فرانسوی است او از رنگهای خالص (تند) استفاده کرد، زیرا این رنگها از قدرت برجستگی وبیان هنری بیشتری برخوردار بودند او آنها را در فضاهای مسطح به کار برد گوگن به رنگ زرد علاقه خاصی داشت. و او تابلوی او به نامهای مسیح زرد وگل آفتابگردان، بسیار مشهود است. با این که گوگن در زمره نقاشان پس از دوره امپرسیونیست می‎باشد، ولی برخی از ویژگیهای سبک مزبور دارد، آثار خود حفظ کرده است. (ویدا ابی زاده،1372،ص19)
بیش از روزگاران بسیار دور، رنگها همواره بشر را احاطه کرده و وی را تحت نفوذ خود درآورده اند و چندی بیش نیست که ما قادر به تولید رنگ و استفاده از آنها شده ایم تا پیش از قرن نوزدهم فقط مقداری رنگ و مواد رنگی شناخته شده بودند که بیشتر آنها ریشه آبی داشتند.
مشاهدات وآزمایش های روان شناسان وفیزیولوژیستهای مختلف درمورد اثرات رنگ باعث شد که بسیاری از آنها ازنظر منطقی به این نتیجه برسند که میان انتخاب رنگها و بعضی خصوصیات جسمی وروانی وعاطفی فرد ارتباط وجود دارد.
تاثیرات رنگها به روی احساس وفکر و روان انسان:
ایفای شگفت انگیز و وسیع رنگها دیدنی است تاکنون 300هزار رنگ برای بشر شناخته شده دانشمندان در زمینه رنگ شناسی و آثار و خواهش تحقیقات کرده وخواص تاثیرات انواع رنگها را به روی احساس و فکر وروان انسان بیان کرده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مسئله رنگ شناسی و تأثیر آن روی بیننده و هم در زمینه علوم روان شناسی مطرح است، هم در علوم پزشکی و هم در ادبیات و کاربرد رنگ در نقاشی وطراحی و تابلوهای کارهای هنری زیاد است. (لوچر، 1370، ص 72)
رنگ قرمز محرک است و برای عصبی ها بسیار زیان آور، هنگام تغذیه اشتها آور،ایجاد کننده سردرد و گریه شدیدکودک را اگر زیاد به آن نگاه کند باعث شود.
رنگ بنفش خواب آور است.
رنگ سبز مفرح است و عکس العمل های تب را کم می‎کند موجب برانگیخته شدن فکر می‎شود.
رنگ آبی تسکین دهنده دردهای سرطانی است اطاقهای جراحی را معمولاً رنگ آبی می ‌‌زنند.
رنگ سیاه تولید استفراغ می‎کند. لذا هواپیما و کشتی را سیاه کردن قدغن است.
رنگ ارغوانی استقرار اعصاب می‎دهد.
رنگ خاکستری به انسان احساس سرما می‎دهد.
رنگ زرد، پشه و بسیاری از حشرات از رنگ زرد گریزانند و در بعضی ازباغها برای دور شدن حشرات از لامپهای زرد استفاده می کنند.
رنگهای اصلی و کمکی:
آبی مایل به تیره (سرمه ای)
آبی مایل به سبز
نارنجی مایل به قرمز
زرد روشن
بنفش
قهوه ای
سیاه
خاکستری
انواع چهار رنگ اصلی :
به علت اینکه چهار رنگ اصلی( آبی، سبز،قرمز، زرد) از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند لذا شرح کوتاهی درباره آنها بیان می‎شود. (کریستین، 1975، ص 178)
آبی تیره نشانگر عمق احساسات بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد خودمحور، منفعل، غیرفعال،روحیه مشارکت وهمکاری،درانقیاد دیگران(غیرمستقل)،حساسیت طبع،دارای قدرت درک زیاد، روحیه اتحاد با دیگران.
جنبه های عاطفی شخصیت او عبارتند از:
طالب آرامش،خواستار رضایت وخشنودی،ملایمت طبع،عشق ومحبت.
آبی مای